Loading...
Loading...

Чума в Странджа. Прекалявате! С търпението!

Download video Channel: Пламен Пасков

Принудих се да направя ново видео с разяснения и обяснения по отношение на държавния тероризъм, диверсията, и вредителството, упражняваниявани и прилагани от институционални марионетки на колониалната администрация срещу животновъдството на България като традиционен поминък и срещу жителите на България, в частност: в Странджа (за пореден път).

И за да пресека веднага глупостите и опитите на кирияк-стефчовците и прочее колониално-слугинажна гмеж да се опитат зловонно да цвъркат и да вряскат: "това не е така!", "това е в интерес на хората!", "такива са евро-директивите/евро-стандартите/евро-документите/евро-изискванията!", "ти не ги разбираш!" веднага прилагам обсъждании показани във видеото документи. Всеки може да си ги изтегли, прочете, разбере, и осмисли.

1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/954 НА КОМИСИЯТА от 4 юли 2018 година за установяване на определени защитни мерки с оглед на предотвратяване на разпространението на чумата по дребните преживни животни в България (нотифицирано под номер С(2018) 4374): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:L:2018:168:FULL

Препоръки и изисквания за избиване на животните в Странджа НЯМА!

2. НАУЧНО СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО “ОЦЕНКА НА ЕПИЗООТИЧНАТА СИТУАЦИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪЗНИКНАЛИТЕ ОГНИЩА НА ЗАБОЛЯВАНЕТО ЧУМА ПО ДРЕБНИТЕ ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ (PPR) И БЪРЗА ОЦЕНКА НА РИСКА“

съгласно Заповед РД-11-63/25.06.2018 г. на Директора на ЦОРХВ

http://corhv.government.bg/files/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0/02_%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%85%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D1%8A%D0%BC%20%D1%82%D1%8F%D1%85/2018_07_04_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8.pdf

Препоръки и изисквания за избиване на животните при чума по дребните преживни (в Странджа) НЯМА!

3. Официален вестник на Европейския съюз L161. Законодателство. Година 61. 05.07.2018: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2018:168:FULL&from=BG

Препоръки и изисквания за избиване на животните в Странджа НЯМА!

4. Официален вестник на Европейския съюз L161. Законодателство. Година 61. 26.06.2018:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2018:161:FULL&from=BG

Препоръки и изисквания за избиване на животните при чума по дребните преживни (в Странджа) НЯМА!

5. ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАПОВЕД № РД 11-166/23.01.2018 г. ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ЗА БОРБА С ЧУМА ПО ДРЕБНИТЕ ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ: http://www.babh.government.bg/userfiles/files/ZJ/CP/09%20Operation%20manuel%20PPR_2018.pdf

Препоръки и изисквания за масово избиване на животните при чума по дребните преживни (в Странджа) НЯМА!

6. Френската лаборатория CIRAD е с партньори, сред които са фондация "Отворено общество", "Рокфелерови фондове, и фондацията на Мелинда и Бил Гейтс. Тоест, тя е грантомотивирана.

Заключението на тази лаборатория не е проверено, не е препотвърдено от друга лаборатория, което е грубо нарушение от страна на Министерство на земеделието и горите, и лично на министър Румен Порожанов, на БАБХ и лично на д-р Дамян Илиев, и на подписалия заповедта за избиване на животните инж.Николай Роснев, агроном.

7. Заповедта за избиването на животните РД 11-1245: http://www.babh.government.bg/userfiles/files/ZHOJKF/outbreaks_2018/1245_%D0%A0%D0%94%2011-1245%2010.07.2018.pdf

Подписана е от доктор Дамян Илиев, и от...АГРОНОМ!

___

Чумата по дребните преживни животни (ЧДПЖ)е ТРОПИЧЕСКА болест! България не е тропическа страна.

ЧДПЖ е СТАЦИОНАРНА (характерна за определени географски региони) болест. Характерна е за Западна Африка. България е в Югоизточна Европа.

ЧДПЖ е СЕЗОННА болест: проявява се най-вече през дъждовния сезон в тропическите страни. В България дъждовен сезон няма.

През 2018 година европейската част на Турция НЯМА зарегистрирани случаи на ЧДПЖ. Откъде се взе решението, че в странджанските села (отново) трябва да се избият животните?

Болестта се проявява бързо: инкубационният период е броени дни. Предава се само чрез пряк контакт. Защо тогава се избиват само ЗДРАВИ ЖИВОТНИ без клинични признаци, и без да са потвърдени за носителство на този вирус?

Защото причините за избиването на животните са ПОЛИТИЧЕСКИ, а не ветеринарно-медицински.

___

Loading...
Video Liên Quan
Keyword most popular